VÄL  GENOMTÄNKTA  PLANLÖSNINGAR

Arbetet med att omvandla Herrevad till en modern Community Living är i full gång. På denna sida kan du hitta den lägenhet som bäst motsvarar dina boendedrömmar. Du som kund är välkommen att höra av dig och uttrycka önskemål gällande rumsfördelning. Under planeringsfasen är det fortfarande möjligt att påverka planlösningen. 

Munken

Cassiopeja och Gläntan

Långestall