top of page

HERREVADS HISTORIA 

Bygdens historiska rötter sträcker sig så långt som till 1100-talets mitt, då franska cisterciensmunkar grundade Herrevadskloster. Dansk och svensk historia möts på denna plats, likaså historia om religion, vetenskap och krigsmakt. Herrevads byggnader tillkom på 1800-talet, då anläggningen inrymde Skånska husarregementets exercisskvadroner.

Mellan 1902 och 1958 upprättades en remontdepå för uppfödning och dressyr av hästar till den svenska armén. Man köpte varje år unghästar av bönderna i trakten och under ett år dresserade man och red in hästarna.  

I takt med att armén moderniserades och kavalleriet blev omodernt upphörde remontdepån.

Byggnaderna användes under en tid som utbildningslokaler åt Flygvapnet. Det var då Herrevads byggnader gavs namn som hade en historisk förankring till platsen: Munken, Abboten, Cassiopeja, Långestall. De omvandlas nu till tryggt och bekvämt boende i en omsorgsfullt planerad community. 

bottom of page