top of page

HERREVADS SLOTTS HISTORIA 

Bygdens historiska rötter sträcker sig så långt som till 1100-talets mitt, då franska cisterciensmunkar grundade Herrevadskloster. Dansk och svensk historia möts på denna plats, likaså historia om religion, vetenskap och krigsmakt. Herrevad Slott och dess byggnader tillkom på 1800-talet, då anläggningen inrymde Skånska husarregementets exercisskvadroner.
Mellan 1902 och 1958 upprättades en remontdepå för uppfödning och dressyr av hästar till den svenska armén. Man köpte varje år unghästar av bönderna i trakten och under ett år dresserade man och red in hästarna.  
I takt med att armén moderniserades och kavalleriet blev omodernt upphörde remontdepån.
Byggnaderna användes under en tid som utbildningslokaler åt Flygvapnet. De omvandlas nu till tryggt och bekvämt boende i en omsorgsfullt planerad community i slottsmiljö. 

bottom of page